📌 SSL Certificates ราคาถูกเพียง 449.- บาท ใช่แล้ว ฟังไม่ผิดครับ เพียง 449.- บาท ต่อปี สำหรับเว็บไซต์ ระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์ หรือ ระบบ VPN จาก COMODO Strategic Partner ซึ่งเป็นบริษัท Certificated Authority หรือ CA ชั้นนำ ที่เป็นที่รู้จักใน "ระดับโลก" ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด และได้รับความไว้วางใจจากเว็บไซต์ระดับโลกมากมาย สนใจติดต่อได้ทาง 02-883-5343 หรือ support@3gig.com🔒🔒🗝️🗝️ทำไมต้องใช้ SSL (Secure Sockets Layer)🗝️🗝️🔒🔒📣📣ปัจจุบันมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการใช้งานส่วนใหญ่ จะต้องมีการกรอกข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน หรือข้อมูลทางการราชการ, ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุในเวปไซต์ต่างๆ เพราะว่า โดยทั่วไปแล้ว การส่งข้อมูลระหว่าง เครื่องลูกข่าย กับเครื่องแม่ข่าย จะไม่มีการเข้ารหัสก่อนส่ง หากไม่ได้กำหนดให้ใช้งาน SSL🔒 เพื่อความปลอดภัย โดยสังเกตว่าเวปใด มีการใช้งาน SSL🔒🔐ได้จาก รูปกุญแจ บน web browser หรือ URL ที่มีการใช้งาน HTTPS (SECURE HTTP) นั้นเอง

🤔🤔SSL คืออะไร🤔🤔
SSL คือมาตรฐานความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์สำหรับในการส่ง ข้อมูลระหว่าง เครื่องลูกข่าย (Client)💻 กับเครื่องแม่ข่าย (Server) เช่นระหว่าง เครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ Web, Mail, ฯลฯ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังภาพ

🤔🤔SSL มีประโยชน์อย่างไร🤔🤔
โดยทั่วไปการส่งข้อมูล ระหว่างเครื่องลูกข่าย และเครื่องแม่ข่าย ในเครือข่าย จะไม่มีการเข้ารหัสก่อนการ รับและส่ง และหากมีดักจับข้อมูลในเครือข่าย ก็จะสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้งานได้ทันที ดังนั้น การใช้งาน SSL🔒 ก็คือการเข้ารหัสก่อนส่งข้อมูล ระหว่างกัน จึงทำให้ถึงแม้มีการดักจับข้อมูลในเครือข่าย ก็จะไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ต้องรู้รูปแบบการเข้ารหัส และต้องใช้เวลาในการถอดรหัส จึงจะนำข้อมูลไปใช้งานได้ ประเภทของ SSL🔒🔒

SSL 🔒นั้นมีหลายประเภท แบ่งตามหลักใหญ่ๆ ดังนี้
1.Self-sign SSL Certificate เป็น SSL ที่ทำการสร้างขึ้นมาเอง โดยผู้ดูแลดำเนินการจัดสร้างขึ้นมา ไม่ได้สร้างจากบริษัทที่ให้บริการทางด้าน SSL ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นมาตรฐาน ที่เรียกว่า CA (Certificate Authority)
2.Dedicated SSL Certificate เป็นที่ได้ทำการสร้างขึ้นมาจากบริษัทที่ให้บริการทางด้าน SSL ที่เรียกว่า CA
3.Share SSL Certificate เป็น SSL เหมือนข้อที่ 2 เพียงแต่เป็นการใช้งานร่วมกัน โดยเวลาในการเรียกใช้นั้น จะต้องอ้างอิงดังนี้ https://secure.yourHostingProvider.tld/~username

🤗🤗ประเภทของเทคโนโลยี SSL🤗🤗
เทคโนโลยีของ SSL แบ่งเป็นแบบต่างๆดังนี้

1. Domain Validation SSL Certificate (DV)
- เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือในนามบุคคล
- ตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน
- รูปกุญแจล็อคบน Web Browser
- ออก SSL Certificate ได้โดยรวดเร็ว

2. Organization Validation SSL Certificate (OV)
- ตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate
- มีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate
- เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร และเว็บอีคอมเมิร์ซ
- รูปกุญแจล็อคบน Web Browser
- ออก SSL Certificate ภายใน 2-4 วัน

3. Extended Validation SSL Certificate (EV)
- ตรวจสอบองค์กรอย่างละเอียดก่อนออก Certificate
- เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือขององค์กรสูง เช่น เว็บไซต์ทางด้านการเงิน หรือเว็บองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่
- ชื่อองค์กรแถบสีเขียวแสดงบน Web Browser
- ออก SSL Certificate ภายใน 3-7 วัน

4. Wildcard SSL Certificate
- ปกป้องโดเมนหลักและโดเมนย่อยของคุณในใบรับรองเดียว
- มีให้เลือกทั้ง DV และ OV

5. UC/SAN SSL Certificate
- ปกป้องหลายโดเมนในใบรับรองเดียว
- มีให้เลือกทั้ง DV OV และ EVรายละเอียดต่าง ๆ ของ SSL


Validation (Business, Extended)
SSL แบบ Business หรือ Extended (ในส่วนของ Domain Validation ไม่จำเป็นต้องใช้งานส่งเอกสารยืนยัน)


No paperwork
ไม่ต้องส่งเอกสารในการยืนยันตัวตน สำหรับการซื้อ SSL DV


www and non-www
เป็นการใช้งานแบบ short URL หรือ full URL เช่น abc.com หรือ www.abc.com


Free SiteSeal (Static, Dynamic)
เมื่อใช้งาน SSL แล้วจะแสดง Logo รูปแม่กุญแจ โดยแบบ ,
Static – รูปแม่กุญแจสีเขียว สำหรับการซื้อ SSL DV,
Dynamic – รูปแบบแตกต่างกันสำหรับการซื้อ SSL แบบ OV หรือ EV


Mobile Friendly
สามารถปรับรูปแบบการแสดง SSL ได้บนมือถือ โดยอัตโนมัติ


Free Unlimied Server Licensing
สามารถใช้งานกับหลายเครื่องแม่ข่าย ไม่จำกัดจำนวน


Green Address Bar
แสดงชื่อบริษัทบนแถบแสดงที่อยู่ของเว็ปเบราว์เซอร์ เมื่อใช้งาน SSL EV


Free Reissues
สามารถสั่งในการออก SSL โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


Waranty
มีการรับประกัน มูลค่าตามประเภทของ SSLPrice list 18,416 total views,  6 views today