ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

แอสกี้ (ASCII: American Standard Code for Information Interchange) หรือ รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เป็นรหัสอักขระที่ประกอบด้วยอักษรละติน เลขอารบิก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ต่างๆ โดยแต่ละรหัสจะแทนด้วยตัวอักขระหนึ่งตัว เช่น รหัส 65 (เลขฐานสิบ) ใช้แทนอักษรเอ (A) พิมพ์ใหญ่ ...

ถ้าจะพูดถึงระบบอีเมล์นั้น ในการส่งไฟล์แนบ ก็จะใช้ระบบ ASCII เป็นหลักในการรับ – ส่ง อีเมล์ แม้ว่าจะแนบไฟล์ที่เป็น Binary File เช่น .doc, .xls, .exe, .jpg, .png เป็นต้น ระบบเมล์ก็จะแปลง Binary File เหล่านั้นให้เป็น ASCII Code หรือที่เรียกกันว่า Text File และในการแปลงก็จะมีการส่ง Filename, Protection หรือ ข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับไฟล์ลงไปด้วย

ซึ่งการแปลง Binary File ให้เป็น ASCII Code นั้นขนาดของไฟล์แต่ละไฟล์จะถูกเพิ่มขึ้น 37-40% โดยประมาณ ส่งผลให้อีเมล์แต่ละฉบับนั้นมีขนาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้ามีการแนบไฟล์เยอะ การ Encode ในแต่ละไฟล์ก็จะส่งผลให้ ขนาดของอีเมล์ในฉบับนั้น ๆ ใหญ่ขึ้นไปด้วย ดังภาพด้านล่าง

Binary

ASCII CODE

ขนาดของไฟล์ที่แปลง จาก Binary File ไปเป็น ASCII Code จะโตกว่าต้นฉบับขึ้นอยู่กับเทคนิคที่ใช้ เช่นถ้าเป็น Uuencode ดังตัวอย่าง ไฟล์จะโตกว่าเดิมประมาณ 37-40%


ตัวอย่างที่ 1. ทดสอบโดยใช้ ไฟล์ .Doc ที่แนบมาในอีเมล์ ก่อนทำการ Encode ขนาดจะอยู่ที่ 217kb, เมื่อทำการ Encode เข้าไปอยู่ในอีเมล์แล้ว ขนาดจะกลายเป็น 302kb เมื่อคำนวณเป็น % แล้ว จาก 217kb ขยายไปเป็น 302kb ขนาดของไฟล์จะโตขึ้น 39%

ในการส่งอีเมล์ในลักษณะการแนบไฟล์ในแต่ละครั้งนั้น จะต้องคำนวณในส่วนของการ ASCII Code เผื่อเอาไว้ด้วยโดยประมาณ 37-40% ของไฟล์ที่จะแนบด้วย

และรวมถึงข้อกำหนดของทางผู้รับอีกด้วย หากทางเรากำหนดให้สามารถส่งไฟล์แนบไปได้ 30MB แต่ผู้รับกำหนดการรับเมล์เอาไว้ที่ 15-20MB ทางผู้ส่งก็จะไม่สามารถส่งไปยังผู้รับได้ เนื่องด้วยเงื่อนไขของผู้รับ

 7,952 total views,  2 views today